Schenken met belasting voordeel

Wanneer u ervoor kiest om vriend(in) te worden van Stichting 4Care dan is er een mogelijkheid om uw periodieke gift van uw inkomstenbelasting af te trekken.

Wanneer uw periodieke gift voldoet aan de volgende voorwaarden, dan mag u het hele bedrag van de gift aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting: 

– U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging (Stichting 4Care). U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren betaalt.

– U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook.

– U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld na 5 jaar of als u overlijdt.

– Uw gift gaat naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Dit zijn wij op dit moment nog niet.

– U hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die u samen met de stichting sluit.*

– U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift.

Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften die u kunt aftrekken.


Let op!

Een gift die u deed vóór het sluiten van de overeenkomst, is geen periodieke gift, maar een gewone gift.


* Klik hier om het overeenkomst-formulier te openen in PDF en om eventueel te downloaden.

U kunt ook contact met ons opnemen waarna wij u aanvullende informatie kunnen verstrekken over deze fiscaal gunstige manier van periodiek schenken.

feedback_mix.png