Waar doen we het voor?

Deze stichting is opgericht om projecten voor woon- en/of zorgcomplexen mogelijk te maken die volgens de regulieren weg niet te realiseren zijn.

De projecten verschillen van groot tot klein. Het kunnen projecten zijn voor het financieren van tilliften of van een groepsvakantie.

Lees hieronder de verhalen van mensen die van onze steun gebruik maken.


Mitchell Plat

Daniëlle de Bakker

John Doe

John Doe

feedback_mix.png